Dây thuê bao đồng 1 đôi (dropwire 7×0.18) – SAICOM